Обявление за приключване на договор Д-ОП-113

РЕШЕНИЕ № РК 36-2802 от 14.08.2020 г.

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР №Д-КС-7 от 20.07.20120.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Протокол № 1

Страници