Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договор

Обявление за възложена поръчка - сключване на договор по об.позиция № 56

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1, 2 и 3

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Документация за обществена поръчка

Решение и обявление

Страници