Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

Договор

00398-2019-0011

Отпечатване на рекламни печатни материали, кочани с квитанции и календари, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2019/2020г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Договори

Страници