Т-Обявление за приключен договор Д-КС-3 от 18.02.2021г.