ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени Изх. №3888/04.10.2019г.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР №Д-КС-19 от 20.09.2019г.

Протокол

Съобщение за обжалване по обособена позиция № 58

Информация при производство по обжалване

Документация и приложения към нея

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Страници