Обявление за приключване на договор № Д-ОП-118/26.08.20г.