публична покана и приложения към нея.

1/2014

 „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2015 г. за нуждите на звената на Медицински университет - София" под № 9036904 в АОП.

Отваряне на ценови оферти

Освобождаване на гаранция за изпълнение Д-74/07.07.14г.

информация за извършено плащане Д-74/07.07.2014г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение Д-71/03.0.72014г. и Д-75/07.07.2014г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение Д-72/03.07.2014г.

информация за извършено плащане Д-75/07.07.2014г.

информация за извършено плащане Д-72/03.07.2014г.

информация за извършено плащане Д-71/03.07.2014г.

Страници