информация за извършени периодични плащания м.юли 2015г.