14/2015

„Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2015/2016 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” под № 9041790 в АОП.

договор

договор

Потокол

информация за извършени периодични плащания м.април 2015

информация за извършено плащане

Публична покана и приложения към нея

информация за извършени периодични плащания м.април

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

информация за извършени периодични плащания м.април

Страници