разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.29 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител № РК 36-442/18.03.2015г.

Протокол № 5

Протокол № 4

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Информация за връщане на гаранцията за изпълнение на договор

Информация за приключване на договор

Информация за приключване на договор № Д-КС-131/10.09.2014 год.

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Протокол от работата на комисията

разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Страници