Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.29 от ЗОП

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2. т.15 от ЗОП за приключване на договор

Плащане по договор

00398-2014-0024

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в 160 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 25 и в 131 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 40Б на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“"

договор

освобождаване на гаранция за участие

Извършено плащане по договор

00398-2013-0017

„Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации -ЕЛ, В и К, ОВ и К, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52”

Страници