Освобождаване на гаранция за изпълнение

Документация, приложения и образци

00398-2015-0010

 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зъботехническо оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина към Медицински университет - София“ 

Протокол на комисия

Документация, приложения и образци

00398-2015-0009

„Доставка на апаратура за изработка на зъбни протези по системата „cad cam” за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София

 

Решение за избор на изпълнител № РК 36 - 1447/28.07.2015 год.

Доклад за работата на комисията

Протоколи

Решения за прекратяване

Страници