Информация за извършено плащане

Публична покана и приложения към нея

Публична покана и приложения към нея

Публична покана и приложения към нея

информация за извършени периодични плащания

информация за извършени периодични плащания

16/2015

„Доставка на химикали и реактиви необходими за провеждане на учебния процес 2015/2016 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” под № 9041793.

15/2015

„Доставка на други консумативи необходими за провеждане на учебния процес 2015/2016г. във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” под № 9041791 в АОП.

14/2015

„Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2015/2016 г във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София” под № 9041790 в АОП.

договор

Страници