Разяснения по постъпили въпроси по чл.101б, ал.6 от ЗОП