Информация за приключване на договор

Извършено плащане по договор

Връщане на гаранция за изпълнение на договор

Предварителни обявления 2015г.

Плащане по договор

00398-2013-0011

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие–Блок 11, студентско общежитие – Блок 25 и студентско общежитие – Блок 40 Б с адрес: град София, Студентски град „Христо Ботев”.

Информация за извършено плащане

Предварителни обявления 2015г.

Предварителни обявления 2015г.

Предварителни обявления 2015г.

Протокол

Страници