Протокол от работата на комисията

разяснения по постъпили въпроси, съгласно чл.101б, ал.6 от ЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП

Плащане по договор

информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор

информация за извършени периодични плащания

Документация за участие в процедурата

протокол

Протокол

00398-2015-0004

Страници