Обявление за възложена поръчка- прекратяване на об.позиция 2