Освобождаване на гаранции за участие

Договор

Договор

Договор

00398-2014-0019

„Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII на сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“

00398-2014-0018

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1“

Освобождаване на гаранции за изпълнение

00398-2013-0009

"Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София."

Освобождаване на гаранции за участие

Договори

Страници