Освобождаване на гаранции за изпълнение

00398-2013-0009

"Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София."

Освобождаване на гаранции за участие

Договори

Отваряне на ценови оферти

Освобождаване на гаранции за участие

Решения

Протоколи

00398-2014-0015

 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 7  обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове;  4.  Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки

Решения

Страници