информация за извършени окончателни плащания м.ноември 2015г.