информация за извършени плащания към подизпълнител м.ноември 2015г.