Обявление за приключване на договор № Д-ОП-112/19.12.19г.