Обявление за приключване на договор № Д-ОП-111/19.12.19г.