Обявление за приключване на договор № Д-ОП-1/14.01.20г.