Обявление за приключване на договор № Д-ОП-110/19.12.19г.