Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 6, 8, 11, 49, 66, 70,76, 77, 78, 91 и 92