Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 58, 47, 44 и 50