Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 62,67, 71, 72, 82, 83 и 87