Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 4, 59, 36, 48, 42, 43 и 84