Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 2,14, 17, 18, 30, 46, 52, 53, 55, 57, 60, 61 и 64