Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 13, 15, 24, 54, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 86