Обявление за възложена поръчка - сключване на договор по об.позиция № 56