Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 16, 31, 35, 7, 37, 38, 39 и 40