Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 9, 10, 73, 79, 89, 90 и 81