Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 95, 3, 23, 5, 29, 51 и 1