Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №3159/08.08.2019