Резултати от пазарна консултация-Покана с изх.№2652/27.06.2019г.