Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №2594/20.06.2019