Отваряне на ценови оферти

Освобождаване на гаранции за участие

Решения

Протоколи

00398-2014-0015

 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 7  обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове;  4.  Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки

Решения

Протоколи

00398-2014-0022

„Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия  и 5. Други»  открита процедура по опростените правила  (чл. 14, ал.3, т.2 ) от ЗОП 

Договор

00398-2014-0003

"Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" / Договаряне без обявление по ЗОП на основание чл.90, ал.1, т.3, във връзка с чл.93, т.1 от ЗОП/

Страници