разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.189 от ЗОП