разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.189 от ЗОП