Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договори Д-17, 19, 20, 21, 24 и 25