Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по обособени позиции