Решение за класиране, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции