Обявление за приключване на договор № Д-ОП-117/26.08.20г.