Обявление за приключване на договор Д-ОП-29/13.05.20г.