Обявление за приключване на договор Д-ОП-12/26.03.20г.