Обявление за приключване на договор № Д-ОП-41/13.06.2019г.