Обявление за приключване на договор № Д-ОП-40/04.06.2019г.