Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1 и № 3.