Решение за класиране и обявяване на изпълнители по обособени позиции 41 и 56