Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1, 2 и 4