Обявление за приключване на договори Д-ОП-151 и Д-ОП-153