Обявление за приключване на договори Д-ОП-150 и Д-ОП-155